Aloitteet valtuustossa

Valtuustoaloite 9.8.2021 

Matkavaarantien liikenneturvallisuus

VALTUUSTOALOITE 9.8.2021 ROVANIEMEN KAUPUNKI Rovaniemen kaupunginvaltuusto.


 

Matkavaarantie 13 sijaitsee Attendo Tokka, jossa asuu kehitysvammaisia. Tokan tieliittymästä ei ole ylitystä matkavaarantien toisella puolelle olevaan kevyenliikenteen väylälle. 

 

Tokan asukkaat joutuvat menemään ajoväylää myöten peiponpolun risteykseen, mikäli haluavat kevyenliikenteen väylälle. 

 

Asukkaat ovat kehitysvammaisia, jotka liikkuvat itsenäisesti linja-auto pysäkille, kauppaan tai ulkoilemaan. On herännyt huoli, että liittymässä sattuu vielä onnettomuus, koska asukkaiden huomionti kyky on rajoittunut kehitysvamman vuoksi, eivätkä kaikki pysty näin ollen huomioimaan liikennettä joka tilanteessa. 

 

Lisäksi Tokan asukkaat lenkkeilevät myös ohjatusti, jolloin mukana on lähihoitaja. Nämä lenkit suoritetaan yleensä 2-11 hengen ryhmissä ja kun tämmöinen ryhmä lähtee liikkeelle ja kulkee ajoväylää myöten lähimmälle liittymälle aiheuttaa sekin vaaratilanteita.

 

Ehdotan, että välittömästi liittymään tai liittymän viereen tehdään korotettu suojatie matkavaarantien yli ja kevyenliikenteen väylään liittymä tälle suojatielle.

 

Sama ongelma on myös viereisessä Esperin vanhustenhoito yksikössä, joten olisi hyvä myös siihen saada liikenne turvallinen kulku pyörätielle.

 

Ohessa havainnekuva google mapsista.

1626074624980.jpg

altuustoaloite 25.10.21

 

Matkajängäntien ja Kolpeneentien risteys on osoittautunut liikenneturvallisuus riskiksi, etenkin koululaisille. Kolpeneentietä tullessa näkyvyys jalkakäytävälle varsinkin vasemmalle on estynyt pahasti. Ilmiö korostuu etenkin talvisaikaan, kun penkat ovat vielä korkeammalla. Pyörätietä käyttää moni koululainen mennessään ja tullessaan pöykkölän suunnalta kouluun. Maapenkka risteysalueella estää näkyvyyden pyörätielle. Risteyksessä on asukkaiden mukaan ollut vaaratilanteita.

Ehdotan, että risteyksen liikenneturvallisuutta ja lasten koulumatkan turvallisuutta lisätään tekemällä risteyksestä turvallisempi joko poistamalla penkka tai muuttamalla suojatie korotetuksi.


 

Ohessa havainnekuvat

20210923_182636.jpg

Valtuusto aloite 20.9.21

Rovaniemeltä ja koko lapista puuttuu kehitysvammapsykiatrian osasto ja kehitysvammapsykiatrian akuutti osasto.

Mikäli esimerkiksi vammaisten palveluasumisen piirissä oleva kehitysvammainen tekee rikoksen tai saa aggressio kohtauksen, toimii kaava Rovaniemellä pahimmillaan siten, että paikalle kutsutaan ensin vartija ja lopulta poliisi. Poliisi ei ota säilöön kehitysvammaista vaan sairaanhoito kuljettaa hänet lähimpään lääkäriin, jossa yleislääkäri arvio tilanteen ja mikäli asiakas ei ole psykoosissa, palautetaan hänet takaisin asumisyksikköön ja homma lähtee rullaamaan uudestaan. Tällainen toiminta ei ole kestävää, taloudellista tai turvallista.

Rovaniemellä pitäisi olla kehitysvammaisten psykiatrinen akuutti vastaanotto, jossa asiakas saa tarpeellisen hoidon akuuttivaiheen yli ja jossa tarvittaessa pystytään tekemään lääkemuutoksia ja arvioimaan hoidon tarvetta.

Asumisyksiköt, joissa on kehitysvammaisia joilla on psykiatrisia ongelmia tai vakavia käytös häiriöitä ovat ongelmissa, koska rajoitusoikeudet ovat olemattomat tai niitä ei ole ollenkaan. Mikäli asukas tällaisessa yksikössä alkaa riehumaan ja on vaaraksi muille asukkaille, ei ole olemassa paikkaa mistä kyseinen henkilö saisi apua ja se vaikuttaa myös muiden yksikössä asuvien turvallisuuteen ja mielenterveyteen. 

Normaali psykiatrinen akuutti hoitojakso, esimerkiksi autisminkirjon häiriölle voi olla todella raskas ja samalla tavoite kärsii, koska ongelmat nähdään enempi vamman aiheuttamaksi kuin mielenterveyden ongelmaksi. Tästä syystä pitäisi olla paikka joka on keskittynyt pelkästään kehitysvammaisten psykiatriseen hoitoon.

Kehitysvammaisilla ilmenee psyykkisiä sairauksia 3-4 kertaa enemmän valtaväestöön verrattuna. (Lähde mielelenterveystalo)

Uudellamaalla Suomessa on tiettävästi ainoa paikka missä voi saada konsultaatiota yleislääkärille kehitysvammapsykiatrian lääkäreiltä. Tasa-arvo näkökulmasta kehitysvammapsykiatrian puuttuminen kunnassa on varmasti ongelmallista, koska kehitysvammaisen kriteerit päästä hoitoon on että olisi akuutti diagnosoitava psykoosi. Kokemukseni ja kuulemani perusteella kehitysvammaisen psykiatrinen jakso on lähes mahdoton Rovaniemellä. 

Kun terve ihminen saa aggressio kohtauksen hänet viedään useimmiten poliisin säilöönotto tiloihin rauhoittumaan, mutta herää kysymys mihin kehitysvammainen agressiivisesti käyttäytyvä henkilö voidaan viedä tai miten hänen kohdallaan apu saadaan.

Akuuttia psykiatriaa kehitysvammaisille voitaisiin toteuttaa yhteistyössä kolpeneen palvelukeskuksen kanssa ja samalla luotaisiin tie myös vammaisille psykiatrian piiriin. Meillä Lapin keskussairaala laajenee myös psykiatrian osalta, jossa voisi olla tilaa myös kehitysvamma psykiatrialle.

Aloitteen tarkoitus on luoda tasa-arvoa ja parantaa hoitajien työturvallisuutta, sekä lisätä potilas turvallisuutta. Lisäksi näkisin tässä myös myytävän palvelun muille kunnille. Kun Suomessa on näin huono tilanne kehitysvammapsykiatrian osalta, voisi Rovaniemi olla myös edelläkävijä ja tarjota palveluita ja kehittää ammattitaitoa kehitysvammapsykiatrian osalta.

Väkivaltaisille ikäihmisille tarkoitettua hoitoa Rovaniemeltä löytyy ehvin muodossa, mutta sielläkin paikkoja on rajoitetusti.

Ehdotan, että Rovaniemellä aletaan etsiä turvallista ratkaisua akuutti psykiatrian mahdollisuutta kehitysvammaisten kohdalle ja lisätään ehvi paikkoja. 

Me allekirjoittaneet kannatamme aloitetta. 

Tuomas Koskiniemi

KoskiniemiTuomas-1_edited_edited.jpg

Valtuustoaloite. 25.10.21

 

Varsinkin kyläkoulut ovat monesti ns. pääteiden varrella ja koululaiset tekevät ylityksiä yleensä koulun lähistöllä, vaikka kouluun johtaisikin pyörätie. Nämä ovat vaaranpaikkoja. Esimerkiksi Vanttauskosken kouluun menee pyörätie, joka antaa autoilijalle kuvan, että lapset pysyvät siellä, mutta ylityksiä tapahtuu kuitenkin leikkien lomassa.

Kannustava nopeusnäyttö on osoittautunut hyväksi nopeuden alentajaksi koulun välittömässä läheisyydessä. Lisäksi nopeus näyttö antaa dataa tuleviin liikenne hankkeisiin alueella. Ehdotankin, että jokaisen koulun läheisyyteen sijoitetaan nopeusnäyttö, tarvittaessa kaksi. Tuollaisen näytön hinta on 2300e-4000e + asennus.


 

Tuomas Koskiniemi 

Perussuomalaiset

 

Me allekirjoittaneet kannatamme aloitetta

gr33c-pro.png