Search

Hoitajat ja vanhukset

Vanhusten hoitoa kunnassa.

Me kaikki vanhenemme ja voi olla, että joskus me vielä tarvitsemme hoivaa tai apua arjessa.


Nyt hoitajamitoitusta nostetaan porrastetusti aina 0.7, vuoteen 2023 mennessä.


Valtio on luvannut kompensoida kunnille nostosta aiheutuvat kustannukset. Kuulostaa hyvältä eikös?


Todellisuus Rovaniemelläkin on tarua ihmeellisempää. Rovaniemi saa kompensaatiota valtiolta hyvin, ei siinä. Ongelma on kuitenkin se, että Rovaniemi on ostanut kaikkiaan noin 20% terveyspalveluistaan yksityisiltä. Rovaniemi ei kompensoi juurikaan tätä yksityistä sektoria, vaan pitää kompensaation itsellään.


Yksityinen sektori joutuu siis hakemaan kompensaation muualta ja se yleensä tahtoo olla joko hoitajien työkuorma, asiakkaat tai joku muu ei niin hyvä kohde.


Nyt tuo hoitajamitoitus on 0.55 ja Krista Kiuru sanoi päivää ennen lakimuutoksen voimaantuloa, että "Laskennallisesti hoitajien määrä lisääntyy huomisesta alkaen". Näin ei todellakaan käynyt.


Nyky hoitajaa ei lasketa mitoitukseen, mikäli hän siivoaa, pyykkää, tekee ruokaa tai tekee hallinnollisia tehtäviä.


Mikäli Rovaniemellä halutaan saada vanhusten hoito hyvälle mallille, on nämä rakenteelliset ja kompensaatio ongelmat ratkaistava viipymättä.


Tehtävät asiat

1. Kunta laskee kompensaatiostaan palan yksityiselle sektorille.

2. Kunta panostaa valvontaan, jotta hoitajamitoitukset täyttyy ilman haamuhoitajia ja keplottelua.

3. Kotihoitoon lasketaan minimi aika esimerkiksi 30-45min asiakas. Näin saadaan myös kotihoidon taso hyvälle mallille ja hoitajamitoitus nousee väkisin. Mikäli tämä ei onnistu rahoituksen puolesta, on kunnan otettava siitä hanke/kokeilu ja haettava sille rahoitusta.


Me kaikki vanhenemme ja nyt tehtävät päätökset ja toimet vaikuttavat sinunkin vanhuuteen.


Hoitajien taakkaa ja kiirettä helpottamalla luomme turvallisempaa tulevaisuutta meille kaikille.


Tuomas Koskiniemi 156

Perussuomalaiset

17 views0 comments

Recent Posts

See All