FB_IMG_1639401426907.jpg
  • Facebook
  • Instagram

Kuka minä olen?

Tuomas Koskiniemi

Olen 36-vuotias mies Rovaniemeltä. Opiskelen tällä hetkellä lähihoitajaksi redussa. Minulla on vankka kokemus monelta alalta, joista koen olevan hyötyä päätösten teossa ja asioiden eteenpäin viemisessä. Olen työskennellyt teollisuudessa, asiakaspalvelussa ja harrastusteni puitteissa tehnyt vähän journalistista työtäkin.

Teollisuudessa olin noin 13 vuotta koneasentajana, asiakaspalvelussa olin taksin puikoissa 4 vuotta,  jossa ajoin myös sote puolen ajoja ns. ”matkapalvelu ajoja”. Matkapalvelu asiakkaiden kanssa töitä tehdessäni löysin kehitettävää useastakin aiheesta ja he ovat yksi ryhmä Rovaniemellä, joiden palveluja haluaisin edistää ja parantaa. Taksi työnä antoi minulle hyvän ja kohtuu kattavan käsityksen Rovaniemen asukkaista ja heidän tarpeistaan.

Lähdin ehdolle, koska koen, että Rovaniemi tarvitsee realistista päätöksen tekoa ja järkeviä visioita tulevaisuuteen.  Rovaniemi tarvitsee realismia ja realistisia investointeja, kun lähdemme nousemaan koronan jälkeisestä kaamoksesta ja palaamme normaaliin elämään.

Kuntavaalit

Tässä asioita joita tulen ajamaan korostetusti:

-Rovaniemen kylien elinvoimaisuus ja palvelut

Rovaniemi tarvitsee kyliä ja kylillä on oltava riittävät palvelut. Kylissä on potentiaalia vaikka mihin. Esimerkiksi olen nähnyt toimivia ja viihtyisiä palveluasumisen yksiköitä Rovaniemen kylissä, tällaiset yksiköt tuovat työpaikkoja kyliin.  Kyliä voidaan kehittää, kyse on vain halusta ja tahdosta.

 

-Vammaispalvelun parantaminen

Tällä saralla on paljon hyvää, mutta kehitettävääkin löytyy. Me emme saa lähteä tielle, jolle esimerkiksi Kela on lähtenyt kilpailuttamalla kuljetukset ali hintaisiksi. Tälläinen toiminta heikentää palveluiden tasoa.

 

-Esteetön Rovaniemi

 Esteettömyys on tärkeä asia nykyaikaisessa kaupungissa.

 

-Omavalvonta

Rovaniemi ostaa paljon terveydenhoidon palveluita yksityisiltä yrityksiltä. Kaupungille kuuluu myös vastuu, että palveluiden käyttäjät saavat ihmisarvoista kohtelua ja olosuhteet ovat hyvät.

 

-Yhteistyö kaupungin ja eri instanssien välillä, esim. lshp.

- Markkinointi

Kaupunki tarvitsee lisää markkinointia koronan aikana ja etenkin sen jälkeen. Visit Rovaniemi on yksi parhaimmista markkinoijista. Tällaiset hankkeet tarvitsevat tukea ja uusia innovaatioita. Rovaniemen tuleekin panostaa jo toimiviin kokonaisuuksiin ja kehittää niitä entisestään.

 

- Yrittäminen

Rovaniemellä on paljon hienoja yrityksiä, niin pieniä kuin suuriakin. Meidän pitää jatkossakin luoda kaupunkina yrittämiselle oikeat olosuhteet ja pitää huoli, että yritykset myös pysyvät Rovaniemellä. Startup on innovaatio, johon Rovaniemen pitäisi panostaa, uusia ideoita ja ajatuksia pitäisi Rovaniemelläkin pystyä toteuttamaan entistä herkemmin.

 

- Harrastukset

Kaikenlainen harrastaminen luo alueelle tapahtumia ja tekemistä. Rovaniemi on geopoliitisesti loistava paikka harrastaa kaikkea mahdollista. Haluaisin myös Rovaniemelle oikean koira puiston vesistöineen kaikkineen. Rovaniemi voisi olla mahtava edelläkävijä eläin harrastusten ohella.

 

-Turvallisuus

Rovaniemen on oltava turvallinen paikka asua ja kaupungin omakin huoltovarmuus on taattava kaikissa tilanteissa tulevaisuudessakin. Rovaniemellä asuminen on oltava turvallista. Etsivä nuorisotyö on erittäin tärkeässä roolissa tulevaisuutta ajatellen ja siihen pitäisi panostaa. Rovaniemen on kyettävä näyttämään nuorisolle oikeaa suuntaa ja käyttää tähän sopivia työkaluja, kuten kokemusasiantuntijoita ja syrjäytymisen hallintaa, kuten se etsivä nuorisotyö.

 

Tulen olemaan Rovaniemeläisten ihmisten ääni valtuustossa.

Seuraa minua sosiaalisessa mediassa

  • Facebook